Elmúltál 18 éves?
Are you at least 18 years old?

Canon Buborék Brunch Játékszabályzat

A CANON HUNGARIA KFT.
BUBORÉK BRUNCH INSTANT 2022 FOTÓPÁLYÁZAT
RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA
KÉRJÜK, HOGY AZ ALÁBBI SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL, ÉS CSAK ABBAN AZ ESETBEN VEGYÉL RÉSZT A PÁLYÁZATON, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRTESZ, AZOKAT ELFOGADOD, ÉS ELMÚLTÁL 18 ÉVES.
1. PÁLYÁZAT SZERVEZŐJE
A BUBORÉKFOTÓ 2022 fotópályázat (a továbbiakban: „Fotópályázat”) szervezője és lebonyolítója a Canon Hungaria Kft. (székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7.; cégjegyzékszám: 01 09 362227; adószám: 10944190-2-44) (a továbbiakban: „Szervező” vagy „Adatkezelő”, „Lebonyolító”).
2. FOTÓPÁLYÁZATI MECHANIZMUS
A Szervező a Törley Pezsgőpincészet által létrehozott Buborék Brunch rendezvényen 2022. szeptember 18-án a helyszínen üzemeltetett standján Fotópályázatot hirdet az alább meghatározott szabályzat alapján. A Fotópályázat az Buborék Brunch Instant 2022 címet viseli.
A Szervező fényképezőgépeket és nyomtatókat biztosít a helyszínen látogatható standján.
A fotópályázaton az vesz részt, aki ezen termékek valamelyikével fotót készít vagy nyomtat, regisztrál a játékban és kihelyezi a helyszínen a Szervező tablóján.
A regisztráció menete: a tablóra helyezett kép kap egy sorszámot. A sorszámhoz a pályázó regisztrálja nevét és email címét. A név és a sorszám együtt abban az esetben is azonosíthatóvá teszi a kép alkotóját, amennyiben a pályázók között több azonos nevű is részt vesz. Az email címet értesítés céljából szükséges megadni. Amennyiben a pályázó a nyertes fotó kihirdetésének idején már nem tartózkodik a rendezvény helyszínén, úgy a Szervező – Lebonyolító a megadott email címen keresztül felveszi vele a kapcsolatot a nyeremény átadásának egyeztetése céljából.
A kinyomtatott fotókon 2022. szeptember 18-án, tehát aznap, a helyszínen, a Buborék Brunch rendezvényen okostelefonnal, fényképezőgéppel vagy a helyszínen kipróbálható instant fényképezőgépekkel készített fotók vehetnek részt.
A tablóra maximum 100 db kép helyezhető. Egy résztvevő maximum három képet nevezhet a pályázaton.
A tablóra kihelyezett képek közül a Szervező által kijelölt megbízott zsűri választja ki a legjobbnak ítélt képet.
A Pályázók tudomásul veszik, hogy a részvétellel elfogadják a jelen szabályzatban leírtakat, ezzel jelentkeznek a Fotópályázatra, és részt vesznek azon.
A Fotópályázat 2022.09.18. 10:00 órától 14:00 óráig tart. A 2022.09.18. 14:00 óra után érkező fotók már nem vesznek részt a Fotópályázaton.
A zsűri a pályaműveket 14:00 – 14:30 között értékeli.
Az eredményhirdetésre 2022.09.18-án a rendezvény helyszínén 14:30 órakor kerül sor.
Szervező a Fotópályázat időtartama alatt (2022.09.18. 10:00 - 14:00 óra között) beérkezett érvényes pályázatokat a Fotópályázat zárása után összesíti, és a Fotópályázat lezárását követően a zsűri közreműködésével kiválasztja a legjobbnak ítélt 1 (egy) képet, valamint 1 (egy) Pótnyertest.
A Pályázók a Fotópályázaton való részvétellel hozzájárulnak ahhoz, hogy képeik megjelenjenek a Canon Hungaria Kft. közösségi média oldalain (hivatalos Canon Magyarország Instagram oldal, hivatalos Canon Magyarország Facebook oldal, hivatalos Canon Europe Youtube csatorna, hivatalos Canon EMEA Linkedin oldal).
A Nyertes kép kiválasztása során a Szervező és a zsűri, az általuk meghatározott szubjektív szempontok (pl. kreativitás, stílus) szerint mérlegel.
A döntés a Szervező kizárólagos mérlegelésén alapul, amelyért a Szervező, úgyis mint Lebonyolító, nem vállal felelősséget. A Szervező döntése ellen bármilyen jogorvoslat lehetősége kizárt.
3. DÍJ
A véglegesített Nyertes kép készítője díjra jogosult. A díj egy darab Canon Zoemini S2 instant fényképezőgép és nyomtató, melyet a helyszínen a nyertes átvehet a Szervezőtől.
4. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK
A Fotópályázaton csak 18 éven felüli magánszemélyek vehetnek részt. A Fotópályázaton való részvétel feltétele a 2. pontban meghatározott fotópályázati mechanizmusban foglalt feladatok teljesítése, valamint jelen szabályzat elfogadása és betartása.

5. KIZÁRÁSOK
A Fotópályázatban nem vehetnek részt a Canon Hungaria Kft. és a helyszínt biztosító Törley Hungária Pezsgőpincészet Kft. vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint ezen személyeknek a Ptk. 8:1. § (1) bek. 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.
A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen szabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a Fotópályázatot akár a Fotópályázat időtartama alatt egyoldalúan módosítsa, vagy megszüntesse. A szabályzat módosításait, illetve a Fotópályázat esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a Szervező – Lebonyolító közzéteszi rendezvényen. A játékosok felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak.
A Fotópályázattal kapcsolatos bármilyen kérdéssel vagy panasszal kapcsolatban a Canon Magyarország standján adunk felvilágosítást.
A Fotópályázaton való részvétel önkéntes és ingyenes, a részvételtől a játék teljes időtartama alatt lehetőség van visszalépni. A részvétel a jelen hivatalos szabályzat és az adatvédelmi tájékoztató elfogadását jelenti.
A játékból történő kizárás kritériumai:
A jelen szabályzat értelmében tekinthetők érvényesnek azok a pályázatok, amelyek
• bármilyen okból jogszabályba ütköznek;
• káromkodást tartalmaznak;
• megbotránkoztató tartalmúak;
• obszcén, agresszív, fenyegető stílusúak;
• pornográf vagy szexuális tartalmúak;
• dohányzást, alkoholfogyasztást, vagy vallási csoportot ábrázol;
• bármely személlyel, a Szervezővel, vagy annak termékeivel kapcsolatosan sértő, vagy nem megfelelő hangvételű tartalommal rendelkeznek;
• a Játékosra nézve sértő jellegűek;
• harmadik személyekre nézve sértőek;
• harmadik személyek személyes adatait jelenítik meg, illetve érdekeit sértik;
• más, a Szervező által nem gyártott vagy forgalmazott márkát hangsúlyosan jelenítenek meg;
• reklámot hordoznak, vagy arra utalnak;
• más honlapra irányítanak;
• más személyek szerzői vagy egyéb jogait sértik;
• a Szervező szubjektív megítélése alapján nem illeszkednek a Fotópályázat koncepciójába.
• a nem véglegesített Nyertes Pályázatok és a Pótnyertesek a 2. pontban említett okok miatt.
Az ilyen érvénytelen pályázat kommentje és maga a pályázat kizárásra kerül.
Amennyiben a pályázat tartalma a Szervező szubjektív, saját mérlegelési jogkörében meghozott döntése szerint a fent felsorolt feltételek bármelyikébe ütközik, a Szervező azt kizárja a Fotópályázatból. A Szervező fenntartja továbbá a jogot, hogy az ilyen pályázatot feltöltő Pályázó teljes egészében kizárásra kerüljön a Fotópályázatból. A Pályázónak nem áll jogában a Szervező döntése ellen fellebbezni.
A fotópályázaton történő részvételével a Pályázó megerősíti, hogy ő a kihelyezett kép szerzői jog jogosultja, és így korlátlan felhasználási joggal rendelkezik a kép felett. A Fotópályázaton történő részvételével a Pályázó megerősíti továbbá, hogy az általa beküldött képek felett harmadik fél semmilyen jogokkal nem rendelkezik; különös tekintettel arra, hogy minden, a képen felismerhető és látható személy egyetért a fent megnevezett felhasználási formákkal, és azok nem sértik harmadik fél szomszédos jogait. A Pályázó által beküldött tartalomért teljes mértékben a Pályázó vállalja a felelősséget, az ebből eredő esetleges jogi vagy anyagi következményeket is kizárólag a Pályázó viseli. Amennyiben személyiségi vagy szerzői jogok, illetve egyéb jogsértés vonatkozásában harmadik személynek a beküldött pályázattal kapcsolatban bármilyen kifogása merülne fel, az ezzel kapcsolatos felelősség kizárólagosan a Pályázót terheli, és az ilyen jellegű igényekből eredő követeléseket a Szervező, illetve Lebonyolító jogosult a Pályázóra áthárítani.
A Fotópályázaton való részvétellel a Pályázó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szervező azt írásos formában a saját Instagram oldalán nyilvánosságra hozza, harmadik személyek számára hozzáférhetővé tegye a Fotópályázat és az eredményhirdetés időtartama alatt.
A Pályázó a Fotópályázaton történő részvétellel a Szervező részére átengedhető felhasználási jogot biztosít annak érdekében, hogy az elküldött fotót kizárólag a jelen szabályzatban, illetve különösen az előző pontban rögzítettek szerint felhasználja, bárminemű ellentételezés (díjazás) nélkül.
A Szervező kifejezetten kizárja a felelősségét a Pályázók által elküldött fotó tekintetében harmadik személyek által támasztott minden igénnyel szemben.
Ilyen igények esetén a Pályázó köteles a Szervező helyett közvetlenül helytállni, illetve a Szervezőt kármentesen tartani. Az elküldött fotóra vonatkozóan a Pályázó vagy bármely más, harmadik személyek a Szervezővel szemben díjazás, kártérítés jogcímén követelést, igényt nem támaszthatnak.
A Szervező által indoklás nélkül kizárásra kerülnek, illetve kerülhetnek azok, akik esetében az alább meghatározott feltételek bármelyike fennáll:
• bármilyen fórumon (offline vagy online), vagy a Fotópályázattal kapcsolatos üzenőfali posztban a Szervező jó hírnevét, üzleti érdekeit, vagy
• bármely más Pályázó emberi méltóságát sértő megjegyzést tesznek,
• sportszerűtlen, etikátlan módszerekkel vesznek részt a Pályázatban,

Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Szabályzatnak nem megfelelő Pályázatokat minden előzetes értesítés nélkül – akár előzetesen, akár utólagosan – a Fotópályázatból kizárja, amellyel a jelentkezés érvénytelenné válik.
6. DÍJAK ÁTVÉTELÉNEK FELTÉTELEI
A megnyert díj másra át nem ruházhatók, és készpénzre át nem válthatók.
Amennyiben a nyertes a kihirdetés idején személyesen jelen van a rendezvényen, a nyereményt azonnal átveheti. Amennyiben már elhagyta a helyszínt, úgy a megadott email címen értesítést kap a nyeremény átvételének mikéntjéről.
Amennyiben a nyertes nem válaszol az emailben történő kapcsolat felvételre 5 munkanapon belül, úgy a nyeremény a Pótnyertest illeti. A pótnyertessel szintén emailben fogja felvenni a kapcsolatot a Szervező-Lebonyolító.
Amennyiben a Pótnyertes sem érhető el a megadott email címen és nem válaszol 5 munkanapon belül a megkeresésre, abban az esetben a játék a díj átadása nélkül zárul.
A Nyertes Pályázókkal történő kapcsolatfelvétel során a Nyertes Pályázók alábbi adatainak megadása szükséges a nyeremény kézbesítéshez:
• név,
• postázási cím,
• telefon

A Szervező nem vállal felelősséget a Nyertes Pályázók által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott károkért, illetve következményekért. A díj a Nyertes Pályázók, illetve a helyükbe lépő pótnyertesek részére egy alkalommal kerül megküldésre.
7. DÍJAKKAL KAPCSOLATOS DÍJFIZETÉSEK
A jelen promócióban részt vevő Pályázókat a díjakkal kapcsolatosan nem terheli személyi jövedelemadó-fizetési és/vagy illeték-fizetési kötelezettség, ezeket a Szervező-Lebonyolító viseli. A díjak nyertesekhez való eljuttatásának futárszolgálati költségei a Szervező-Lebonyolítót terhelik. A díjak felhasználásával összefüggésben esetlegesen felmerülő egyéb költségek és kiadások a Nyertes Pályázót terhelik.
8. ADATKEZELÉS
A Fotópályázaton résztvevő Pályázók személyes adatait a Szervező - Lebonyolító célhoz kötötten, kizárólag a Fotópályázat időtartama alatt abból a pályázatok elbírálása céljából továbbá abból a célból kezeli, hogy a díj a kiválasztott Nyertes Pályázó részére átadásra/kiküldésre kerülhessen. A Pályázók adatait a Szervező legfeljebb 2022.10.05-ig tárolja.
A Fotópályázatban résztvevők adatainak kezelése a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontján (hozzájárulás), illetve a Fotópályázat Nyertes Pályázóinak adatainak kezelése a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének c) pontján (jogi kötelezettség) alapul.
A Fotópályázat során adatkezelő a Canon Hungaria Kft. (1031 Budapest, Záhony utca 7.).
Az adatkezeléssel kapcsolatos részletes tájékoztatás az érintett Pályázók jogairól és a jogorvoslati lehetőségekről a https://www.canon.hu/privacy-policy/ weboldalon található.

Budapest, 2022.08.31.