Elmúltál 18 éves?
Are you at least 18 years old?

Adatkezelési szabályzat

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

……………………… NYEREMÉNYJÁTÉKHOZ

Adatkezelő:
Név: Törley Pezsgőpincészet Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1222 Budapest, Háros utca 2-6.
Levelezési cím: 1222 Budapest, Háros utca 2-6.
Nyilvántartásba vevő hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbíróság
Cégjegyzékszám: 01-09-883786
Adószám: 11238694-2-44
Képviselő: Csekei Gábor Emil, Müller Kornél ügyvezetők
Telefonszám: 06-1-229-23-00
Adatfeldolgozó akinek a részére a játékos által megadott adatok a sorsolás lebonyolítása érdekében átadásra kerülnek:
IDE KELL ÍRNI A CANON ADATAIT

A kezelt személyes adatok:
A Játékban történő részvétel során Játékosoknak a következő személyes adataikat szükséges:
- teljes név (vezetéknév, keresztnév),
- e-mail cím,
- telefonszám
  A fenti adatokon túlmenően a regisztrációval a Játékos vásárlásának a dátuma és időpontja is rögzítésre kerül.
Az Érintett az e-mail cím adatokat a Játékba való részvétel céljából, a teljes név adatot az azonosítás elősegítésének céljából kell, hogy megadja. A telefonszám megadása az ügyfélszolgálati kapcsolatfelvételt segíti elő.

A Játék során megállapított Nyerteseknek a nyeremény kézbesítése érdekében az alábbi adatokat szükséges megadniuk:
- szállítási cím (irányítószám, város, utca, házszám, emelet/ajtó)

Panaszkezelés során kezelt adatok:
- írásbeli panasz esetén: név; levelezési cím, panasz tárgya és tartalma.
Adatkezelő és adatfeldolgozók a tévesen megadott adatokért semminemű felelősséget nem vállalnak.
Az Adatkezelő és Adatfeldolgozó a megadott személyes adatokat a Játékkal összefüggésben, a Játék lebonyolítási időtartama alatt, a sorsolások lebonyolítása, kapcsolattartás (telefonon, e-mailben írásban) és adminisztráció, valamint a nyeremények átadása céljából kezelik, illetve dolgozzák fel. Adatkezelő az adatokat a Játék végleges lezárásáig kezeli, illetve addig, amíg a Játékos nem vonja vissza személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulását. Utóbbi esetben a Játékos a Játékban a továbbiakban nem jogosult részt venni.
Panaszkezelés esetén az adatkezelés célja az Adatkezelőhöz szóban, telefonon, írásban és elektronikus levelezés útján érkező panaszok kezelése, visszakereshetősége céljából a Felhasználó személyének, a panaszbejelentés pontos idejének és a panasz tartalmának, valamint az Adatkezelő panasszal kapcsolatos tájékoztatásának dokumentálása. Panaszkezelés esetén a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése alapján a szóbeli panaszról készült jegyzőkönyvet, az írásbeli panaszt és arra adott választ a Szolgáltató 5 (öt) évig köteles megőrizni.
Az adatkezelés időtartama:
Az Adatkezelő illetve Adatfeldolgozó azokat az adatokat, amelyeket jogszabály alapján nem köteles megőrizni, a Játék lezárását követően 30 nappal törli, illetve, ha a Játékos a törlést ezt megelőzően kéri, úgy a Játékos kérésére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb 30 napon belül (de legkésőbb az eredeti, törlésre megjelölt határidőn belül) törli. A nyertes személyes adatai a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § szakasza alapján a Játék végét követően 8 év múlva kerülhetnek törlésre.
Az adatkezelés jogalapja:
- Az Érintett hozzájárulása, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján
- Jogos érdek - a GDPR 6. cikk (1) bekezdés (f) pontja alapján- Az Adatkezelő jogos érdekének tekinti, hogy a Játékkal kapcsolatosan a program tisztaságát és a visszaéléseket megelőzze, illetve az Adatkezelő illetve Adatfeldolgozó márkáinak jó hírnevét megőrizze, ezért visszaélés gyanúja esetén a Játék bármely résztvevőjét nyilatkozattételre, személyazonossága igazolására hívhatják fel, továbbá visszaélés gyanúja esetén bárkit kizárhat a Játékból, mellyel döntéssel és adatmegőrzéssel kapcsolatos adatkezelés az Adatkezelő jogos érdekén alapul.
- Jogi kötelezettség teljesítése: - a GDPR 6. cikk (1) bekezdés (c) pontja alapján, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § szakasza szerint, panaszkezelés esetén a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § szerint.

Az adatok megismerésére jogosultak köre:
A személyes adatok megismerésére az Adatkezelő, illetve az Adatfeldolgozó meghatározott jogosultsággal rendelkező munkavállalói a hatályos jogszabályok szerint jogosultak.
Adatkezelés helye:
A Játékban, valamint a Kapcsolatfelvétel során kezelt személyes adatok adatkezelési és adatfeldolgozási helye a www.pezsgowebshop.hu weboldal.
A Játék során és hatálya alatt személyes adatokat nem továbbítunk külföldre.
Érintettek jogai:
Az Érintettet a GDPR alapján megillető jogokat a webshop adatvédelmi szabályzata tartalmazza, amely megtalálható a https://pezsgowebshop.hu/adatkezelesi-tajekoztato címen.