Elmúltál 18 éves?

Az oldal cookie-kat használ, ha belépsz elfogadod ezt.
Adatvédelmi beállítások


Are you at least 18 years old?

This site uses cookies, if you enter, you accept this.
Privacy settingsAdatkezelési szabályzat

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

……………………… NYEREMÉNYJÁTÉKHOZ

Adatkezelő:
Név: Törley Pezsgőpincészet Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1222 Budapest, Háros utca 2-6.
Levelezési cím: 1222 Budapest, Háros utca 2-6.
Nyilvántartásba vevő hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbíróság
Cégjegyzékszám: 01-09-883786
Adószám: 11238694-2-44
Képviselő: Csekei Gábor Emil, Müller Kornél ügyvezetők
Telefonszám: 06-1-229-23-00
Adatfeldolgozó akinek a részére a játékos által megadott adatok a sorsolás lebonyolítása érdekében átadásra kerülnek:
IDE KELL ÍRNI A CANON ADATAIT

A kezelt személyes adatok:
A Játékban történő részvétel során Játékosoknak a következő személyes adataikat szükséges:
- teljes név (vezetéknév, keresztnév),
- e-mail cím,
- telefonszám
  A fenti adatokon túlmenően a regisztrációval a Játékos vásárlásának a dátuma és időpontja is rögzítésre kerül.
Az Érintett az e-mail cím adatokat a Játékba való részvétel céljából, a teljes név adatot az azonosítás elősegítésének céljából kell, hogy megadja. A telefonszám megadása az ügyfélszolgálati kapcsolatfelvételt segíti elő.

A Játék során megállapított Nyerteseknek a nyeremény kézbesítése érdekében az alábbi adatokat szükséges megadniuk:
- szállítási cím (irányítószám, város, utca, házszám, emelet/ajtó)

Panaszkezelés során kezelt adatok:
- írásbeli panasz esetén: név; levelezési cím, panasz tárgya és tartalma.
Adatkezelő és adatfeldolgozók a tévesen megadott adatokért semminemű felelősséget nem vállalnak.
Az Adatkezelő és Adatfeldolgozó a megadott személyes adatokat a Játékkal összefüggésben, a Játék lebonyolítási időtartama alatt, a sorsolások lebonyolítása, kapcsolattartás (telefonon, e-mailben írásban) és adminisztráció, valamint a nyeremények átadása céljából kezelik, illetve dolgozzák fel. Adatkezelő az adatokat a Játék végleges lezárásáig kezeli, illetve addig, amíg a Játékos nem vonja vissza személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulását. Utóbbi esetben a Játékos a Játékban a továbbiakban nem jogosult részt venni.
Panaszkezelés esetén az adatkezelés célja az Adatkezelőhöz szóban, telefonon, írásban és elektronikus levelezés útján érkező panaszok kezelése, visszakereshetősége céljából a Felhasználó személyének, a panaszbejelentés pontos idejének és a panasz tartalmának, valamint az Adatkezelő panasszal kapcsolatos tájékoztatásának dokumentálása. Panaszkezelés esetén a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése alapján a szóbeli panaszról készült jegyzőkönyvet, az írásbeli panaszt és arra adott választ a Szolgáltató 5 (öt) évig köteles megőrizni.
Az adatkezelés időtartama:
Az Adatkezelő illetve Adatfeldolgozó azokat az adatokat, amelyeket jogszabály alapján nem köteles megőrizni, a Játék lezárását követően 30 nappal törli, illetve, ha a Játékos a törlést ezt megelőzően kéri, úgy a Játékos kérésére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb 30 napon belül (de legkésőbb az eredeti, törlésre megjelölt határidőn belül) törli. A nyertes személyes adatai a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § szakasza alapján a Játék végét követően 8 év múlva kerülhetnek törlésre.
Az adatkezelés jogalapja:
- Az Érintett hozzájárulása, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján
- Jogos érdek - a GDPR 6. cikk (1) bekezdés (f) pontja alapján- Az Adatkezelő jogos érdekének tekinti, hogy a Játékkal kapcsolatosan a program tisztaságát és a visszaéléseket megelőzze, illetve az Adatkezelő illetve Adatfeldolgozó márkáinak jó hírnevét megőrizze, ezért visszaélés gyanúja esetén a Játék bármely résztvevőjét nyilatkozattételre, személyazonossága igazolására hívhatják fel, továbbá visszaélés gyanúja esetén bárkit kizárhat a Játékból, mellyel döntéssel és adatmegőrzéssel kapcsolatos adatkezelés az Adatkezelő jogos érdekén alapul.
- Jogi kötelezettség teljesítése: - a GDPR 6. cikk (1) bekezdés (c) pontja alapján, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § szakasza szerint, panaszkezelés esetén a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § szerint.

Az adatok megismerésére jogosultak köre:
A személyes adatok megismerésére az Adatkezelő, illetve az Adatfeldolgozó meghatározott jogosultsággal rendelkező munkavállalói a hatályos jogszabályok szerint jogosultak.
Adatkezelés helye:
A Játékban, valamint a Kapcsolatfelvétel során kezelt személyes adatok adatkezelési és adatfeldolgozási helye a www.pezsgowebshop.hu weboldal.
A Játék során és hatálya alatt személyes adatokat nem továbbítunk külföldre.
Érintettek jogai:
Az Érintettet a GDPR alapján megillető jogokat a webshop adatvédelmi szabályzata tartalmazza, amely megtalálható a https://pezsgowebshop.hu/adatkezelesi-tajekoztato címen.