Elmúltál 18 éves?

Az oldal cookie-kat használ, ha belépsz elfogadod ezt.
Adatvédelmi beállítások


Are you at least 18 years old?

This site uses cookies, if you enter, you accept this.
Privacy settingsAdatkezelési Tájékoztató

1. Adatkezelő adatai

Név: Törley Pezsgőpincészet Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1222 Budapest, Háros utca 2-6.
Levelezési cím: 1222 Budapest, Háros utca 2-6.
Nyilvántartásba vevő hatóság: Cégbíróság
Cégjegyzékszám: 01-09-883786
Adószám: 11238694-2-44
Képviselő: Kovács György és Csekei Gábor Emil ügyvezetők
Telefonszám: 06-1-229-23-00
E-mail: webshop@torley.hu
Honlap: http://www.torleymuzeum.hu
Bankszámlaszám: 10700024-04383307-51100005
Tárhelyszolgáltató adatai: RACKFOREST KFT. Cím: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22. E-mail: info@rackforest.com, Telefon: +36-70-362-47-85.

a továbbiakban mint Adatkezelő/Szolgáltató

A Szolgáltató az Ön, mint Érintett (a továbbiakban: Érintett) személyes adatainak kezelése tekintetében adatkezelőnek minősül, felelős az adatok jogszerű kezeléséért. Az Érintett a fent megadott elérhetőségein (postacím, e-mail cím, telefon) veheti fel a kapcsolatot az Adatkezelővel.

A Szolgáltató az általa működtetett honlapon, a http://www.torleymuzeum.hu mint webáruházban (a továbbiakban: Honlap) történő regisztráció során birtokába jutott adatokat a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően bizalmasan kezeli, az Érintett által megadott adatokat nem hozza nyilvánosságra, azokat csak a gazdasági tevékenységével összefüggésben (megrendelés rögzítése, számlázás, kiszállítás) használja fel, azt harmadik félnek csak a kézbesítéshez, kiszállításhoz feltétlenül szükséges mértékben, egyedileg adja át. A regisztrált Érintettek bármikor kezdeményezhetik a Holnapon történt regisztrációjuk törlését, ekkor a webáruház adatbázisából a regisztráció során megadott adataik véglegesen törlésre kerülnek.

2. Az adatkezelés célja, bemutatása

 2.1 Az Adatkezelő által végzett adatkezelés célja a webáruházon keresztül leadott és az Adatkezelő, által visszaigazolt megrendelések teljesítése és ezzel a Megrendelő/Érintett valamint az Adatkezelő között létrejött szerződésből eredő jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése, azaz a Megrendelő/Érintett vásárlás során történő azonosítása, a szükséges dokumentumok (visszaigazolás, számla, kiszállítással kapcsolatos dokumentumok) kiállítási lehetőségének biztosítása, valamint a Megrendelő státuszának megállapítása (viszonteladó vagy fogyasztó/végfelhasználó).

Az Érintett az adatoknak az Adatkezelő részére történő megadásával szavatosságot vállal azért, hogy a megadott adatok megfelelőek, pontosak és teljesek.

Az Érintett, amennyiben természetes személy, kijelenti és szavatolja továbbá azt is, hogy betöltötte 18. életévét.

A személyes adatok rögzítése elektronikusan történik.

2.2 Regisztrációval kapcsolatos adatkezelés

A honlapon történő regisztráció során a regisztrációs űrlapon megjelölt adatokat kell az Érintettnek kitöltenie. A regisztráció véglegesítését követően a Honlap automatikus e-mail küld a regisztráció tényéről az Érintett által a regisztráció során megadott e-mail címre.

Kezelt adatok köre: A regisztráció során az Érintettnek az alábbi személyes adatokat szükséges megadnia:
• E-mail cím
• Jelszó
• Vezetéknév; Keresztnév / cégnév
• Nagykorúság ténye

Az adatkezelés jogalapja: Az Érintett önkéntes hozzájárulása, amit a regisztrációval ad meg az Adatkezelő számára [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti adatkezelés]

Az adatkezelés időtartama: a hozzájárulásának visszavonásáig.

Regisztráció nélkül vásárlás nem lehetséges.

2.3. A szerződéskötés és teljesítés érdekében kezelt adatok köre


Kezelt adatok köre: A regisztráció során megadott adatokon túl az kezelt adatok:

• Számlázási név
• Számlázási cím (irányítószám, település, utca, házszám)
• Kiszállítási cím (kiszállítási név, utcanév, házszám, település, irányítószám)
• Adószám
• Telefonszám
• Megvásárolt termék
• Vásárlás időpontja

Az adatkezelés időtartama: Az adatokat a polgári jogi elévülési idő szerint 5 évig kezeljük.

Az adatkezelés jogalapja: A szerződés teljesítése. [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont szerinti adatkezelés]

2.4. Számlázás

Kezelt adatok köre: számlázási név, számlázási cím, adószám, megvásárolt termék és vételára

Az adatkezelési folyamat a jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása és a számviteli bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítése érdekében történik. Az Sztv. 169. § (1)-(2) bekezdése alapján a gazdasági társaságoknak a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot meg kell őrizniük.

Az adatkezelés időtartama: A kiállított számlákat az Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8 évig meg kell őrizni.

Az adatkezelés jogalapja: Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. 159. § (1) bekezdése alapján a számla kibocsátása kötelező és azt számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig kell megőrizni [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont szerinti adatkezelés].

2.5. Áruszállítás

Az adatkezelési folyamat a megrendelt termék kiszállítása érdekében történik.

Kezelt adatok köre: Név, szállítási cím, e-mail cím, telefonszám.

Az adatkezelés időtartama: Az Adatkezelő az adatokat a megrendelt áru kiszállításának időtartamáig kezeli, az adatok a Futár: Sprinter futárszolgálat Kft. (1097 Bp. Táblás u. 39.) csomagküldő szolgálat részére a kiszállítás érdekében átadásra kerülnek.

Az adatkezelés jogalapja: Szerződés teljesítése [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont szerinti adatkezelés].

2.6. Reklamáció

Az adatkezelés a reklamációs panaszok kezelése érdekében történik.

Kezelt adatok köre: Vásárló neve, telefonszáma, email címe, a panasz tartalma.

Az adatkezelés időtartama: A garanciális panaszokat a fogyasztóvédelemről szóló törvény alapján 5 évig őrizzük meg.

Az adatkezelés jogalapja: A reklamáció benyújtása az Érintett önkéntes döntése, azonban ha hozzánk fordul, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése alapján 5 évig kötelező a panaszt megőrizni [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont szerinti adatkezelés]


3. Cookiek

A sütikre (cookie) vonatkozó adatkezelési tájékoztató a https://torleymuzeum.hu/cookie-k-kezelese linken található.

Látogasson el továbbá az alábbi weboldalra, ahol további hasznos információkat talál a cookie-król: http://www.allaboutcookies.org


4. Adatfeldolgozók:

Az Érintett által megadott adatokat az Adatkezelő ügyfélszolgálati munkatársai láthatják az Érintett megrendeléseinek a teljesítése és számlázás céljából. Az adatkezelés jogalapja az Érintett hozzájárulása a fenti 3. pontban rögzítetteknek megfelelően.

Az Adatkezelő az alábbi jogi személyeket, mint adatfeldolgozókat bízta meg az alábbiakban meghatározott tevékenységnek az ellátásával:

Rackforest Informatikai Kereskedelmi Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22. 3. em. 3008.
Cégjegyzékszám: 01-09-914549
Általa végzett adatfeldolgozói tevékenység: szervertárhely biztosítása

Beyond Technology Informatikai Fejlesztő és Szolgáltató Bt.
1028 Bp. Kövidinka u. 25/B.
Cégjegyzékszám:01-06-767261
Általa végzett adatfeldolgozói tevékenység: biztonsági mentések, rendszer üzemeltetés

Helio Mérnöki és Számítástechnikai Szolgáltató és Oktató Kft.
3154 Szuha Kossuth u. 64.
Cégjegyzékszám: 12-09-005524
Általa végzett adatfeldolgozói tevékenység: fejlesztés, oldalak üzemeltetése, karbantartása

Futár: Sprinter Futárszolgálat Kft.
1097 Bp. Táblás u. 39.
Cégjegyzékszám:01-06-767261
Elérhetőség: 06 1 881 2615
Általa végzett adatfeldolgozói tevékenység: Érintett által megrendelt termékek kiszállítása
A továbbított adatok köre kiszállítás esetén a név, szállítási cím, e-mail cím, telefonszám, és a termék(ek) vételárának és kiszállítási díjának az összeg.


5. Adatbiztonsági intézkedések:

Az Adatkezelő által rögzített személyes adatokhoz kizárólag a Szolgáltató és a jelen Adatkezelési Tájékoztató 4. pontjában megnevezett adatfeldolgozók férhetnek csak hozzá, akiknek munkavégzéséhez a rögzített adatok feltétlenül szükségesek. A megjelölt személyes adatokat az Adatkezelő és az adatfeldolgozó bizalmas információként kezeli, azokat nem hozza nyilvánosságra.

Az Adatkezelő megfelelő intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a szerveren tárolt személyes adatait védje többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen.

Az Adatkezelő a szoftvereit és az informatikai eszközeit úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:- az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás),- hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);- változatlansága igazolható (adatintegritás);- a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.
Az Adatkezelő olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

6. Az Érintett jogai az adatkezeléssel kapcsolatosan:

Tájékoztatás

Az Érintett bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, az adatkezelés aktuális megtörténtéről, jogairól, garanciáiról is, így különösen az adatkezelő, adatfeldolgozó személyéről, az adatkezelés jogalapjáról, céljáról, időtartamáról, adattárolás helyéről, adatbiztonsági intézkedésekről.

Az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, illetve az adattovábbításról.

Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított ésszerűen rövid időn belül, maximum azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást.

A tájékoztatás ingyenes, ha a kérelmező ugyanabban az évben ugyanarra a tevékenységre, adatkörre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Ettől eltérő esetekben az Adatkezelő költségtérítést állapít meg, és a tájékoztatást a költségtérítés megfizetését követően biztosítja.

Hozzáférési jog:

Személyes adataik kezeléséről az Érintettek tájékoztatást kérhetnek. E-mailben küldött tájékoztatáskérést az Adatkezelő csak akkor tekint hitelesnek, ha azt az Érintett regisztrált e-mail címéről küldik. Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A tájékoztatás iránti kérelmet e-mailben a webshop@torley.hu címre kell eljuttatni. Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 10 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást.

Helyesbítéshez való jog:

Adatváltozás vagy téves adatrögzítés észlelése esetén az Érintett kérheti kezelt
adatainak helyesbítését illetve kijavítását. A téves adatot igazolt adatváltozás vagy igazoltan téves adatrögzítés esetén az adatkezelő két munkanapon belül helyesbíteni köteles. A helyesbítés iránti kérelmet e-mailben webshop@torley.hu címre kell eljuttatni. Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 10 napon belül, a helyesbítést elvégezni.

Törléshez való jog:

Nem kötelező adatszolgáltatáson alapuló adatkezelés esetén az Érintett kérheti kezelt adatainak törlését. A törlés jogszerűsége vonatkozásában a jogász véleményét ki kell kérni. Amennyiben a törlés az irányadó jogszabályok alapján kötelező, a törlést két munkanapon belül el kell végezni és meg kell tenni az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy az adatok mind az Adatkezelő nyilvántartásaiból, mind az esetleges további adatkezelők nyilvántartásaiból törlésre kerüljenek.

A webshopba való belépést követően a profil törlése funkció használatával az adatok törölhetőek a webshopból, azonban vásárláshoz kötött, a szerződés teljesítéséhez és számlázáshoz szükséges adatai továbbra is megőrzésére kerülnek a 2.3. és 2.4. pontban foglaltak szerint.

Adatkezelés korlátozásához való jog

Az Érintett megfelelő indokok fennállta esetén kérheti kezelt adatainak korlátozását. A korlátozás indokoltsága vonatkozásában a jogász véleményét ki kell kérni. Amennyiben a törlés az irányadó jogszabályok alapján kötelező, a korlátozást egy munkanapon belül el kell végezni.

Adathordozhatósághoz való jog

Számítástechnikai eszközön tárolt adatok esetén az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, amennyiben az adatkezelés önkéntes hozzájáruláson alapul.

Az Adatkezelő az Érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. Az Érintettel szemben az Adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is.

Jogsértő adatkezelés esetén bírósághoz lehet fordulni, illetve panasszal lehet élni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál:
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Postacím: 1534 Budapest, Pf.: 834
Telefon: +36 (1) 391-1400
Telefax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu